Apa yang Berlaku Sekiranya Penjamin Peribadi Lalai Kad Kredit Korporat?

Pemberi pinjaman kad kredit mungkin memerlukan penjamin peribadi untuk kad kredit yang dikeluarkan kepada syarikat bergantung pada ukuran dan aset kewangan syarikat. Penjamin peribadi dapat membantu pemberi pinjaman meminimumkan risikonya dengan mendapatkan pihak yang bertanggungjawab terhadap potensi hutang syarikat. Walau bagaimanapun, mendaftar sebagai penjamin peribadi membawa sejumlah besar tanggungjawab.

Penjamin Peribadi

Penjamin peribadi memberikan jaminan bahawa dia akan membayar hutang. Untuk kad kredit korporat, penjamin peribadi menandatangani perjanjian yang mengikat secara sah dengan pemberi pinjaman kad. Dalam perjanjian ini, penjamin memikul tanggungjawab untuk kad kredit yang ditanggung oleh syarikat sekiranya syarikat tidak membayar hutang. Penjamin peribadi boleh menjadi pemegang saham atau pemilik syarikat, atau dia boleh menjadi pihak ketiga yang tidak berkaitan.

Lalai Penjamin

Setelah syarikat gagal membayar, pemberi pinjaman kad kredit akan meminta pembayaran bil dari penjamin. Sekiranya penjamin juga gagal bayar, pemberi pinjaman boleh meminta jalan keluar daripada penjamin. Pemberi pinjaman boleh memutuskan untuk menuntut penjamin di mahkamah. Perjanjian yang dijamin penjamin memberikan hak kepada pemberi pinjaman kad untuk mengajukan tindakan undang-undang untuk mendapatkan kembali pembayaran. Tuntutan sivil ini boleh mengakibatkan dikeluarkannya keputusan terhadap penjamin.

Akibatnya

Sekiranya pemberi pinjaman kad kredit menerima penghakiman terhadap penjamin, pemberi pinjaman boleh menggunakan penghakiman tersebut untuk mengejar aset penjamin. Penghakiman adalah keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah yang menetapkan tanggungjawab penjamin terhadap hutang dan jumlah hutang. Bergantung pada negara, pemilik penghakiman dapat merampas dana di dalam akaun bank penjamin, meletakkan gadai janji pada harta penjamin atau mengumpulkan sebahagian dari gaji penjamin untuk memenuhi hutang.

Pertimbangan

Pemegang saham individu tidak bertanggungjawab untuk hutang syarikat. Sekiranya pemegang saham bersetuju untuk menjadi penjamin peribadi, dia kehilangan perlindungan itu. Juga, jika penjamin membayar bil kad kredit bagi pihak syarikat, penjamin mempunyai hak tindakan undang-undang terhadap syarikat itu untuk mendapatkan kembali dana tersebut. Selanjutnya, walaupun pemberi pinjaman akan mengusahakan penjamin hutang itu, itu tidak menghalang pemberi pinjaman daripada mengejar syarikat sekiranya ia tidak dapat memperoleh pembayaran yang mencukupi dari penjamin. Sekiranya syarikat itu tidak mampu bayar, atau jika penjamin itu tidak mampu bayar, pemberi pinjaman pada akhirnya tidak dapat mengumpulkan dana tersebut sama sekali.